SSD שחזור כונני


בתקופה האחרונה כונני SSD הופכים נפוצים יותר, כוננים אלו מבוססי רכיבי NAND אשר נפוצים במיוחד בכרטיסי זיכרון של מצלמות דיגיטאליות ו Disk-On-Key. היתרונות בכוננים אלו נובעות מהעובדה שהם אינם מכילים חלקים נעים, על כן מקטין את צריכת החשמל ואת פליטת החום.

דומה לכוננים קשיחים רגילים, גם כונני SSD מתקלקלים ולא מאפשרים גישה למידע השמור בהם. כיוון שכונני SSD אלו חדשים בשוק והואיל והיצרן לא חושף פרטים טכניים בנוגע לאופן פעולת הכונן SSD, חברת Recover קיימה מחקר עצמאי שבמהלכו פותחו מספר כלים המאפשרים שחזור מלא של מידע מכונני SSD נפוצים.

שחזור כונן SSD אשר סובל מנזקים פיזיים מתבצע במספר שלבים:
1) בשלב הראשון יש לפרק את רכיבי ה Flash מהכונן
2) מהנדס שחזור המידע משתמש בקורא רכיבי Flash ע”מ לקרוא את המידע השמור ברכיבים אלו.
3) לאחר מכן, נעשה שימוש בכלי תוכנה שפותחו במעבדת Recover ע”מ לחבר את כל הקבצים יחד ולהרכיב מערכת קבצים תקינה, שלב זה הינו המורכב ביותר במהלך השחזור ועלול לארוך ימים ספורים.
4) בשלב האחרון מבצעים בדיקות תקינות על המידע ששוחזר.

להצעת מחיר צרו קשר או התקשרו עכשיו 09-9568644

לחץ כאן ליצירת קשר